Maaslaan 45

9725HV Groningen 

the Netherlands

phone                         +31505268233

WhatsApp                 +31650448209

email   :                         info@boersmamaritimeinternational.nl

web      :                         www.boersmamaritmeinternational.nl

Sales & surveyor &  Valuator & nautical expert

capt.  Boersma. ing

phone                                        :    +31505268233

email                                         :  

                                                    :     info@boersmamaritimeinternational.nl

WhatsApp  mobil                  :    +31650448209

General & Fleet Manager Fisheries Repairs Agency :

      

 

 

email                                   :                 

 

 

About Us

With an already established and continuous presence in the S&P market over the past 55 years with numerous successful concluded deals in our records, our database includes vessels of all types and sizes including but not limited to Fishing vessels, Ferries, Tugs, Offshore Equipment, Cargo Vessels, Tankers, Yachts, as well as small Work and Service boats.

Consistent to our long standing experience, we provide turn-key, professional services, starting from the initial negotiations of a sale/purchase of a vessel up to her delivery,  covering the full spectrum of the S&P process.

Nowadays we work together with many ship owners and other clients who require our assistance with sale and purchase of inland and seagoing vessels and tonnage. We offer a full service, designed to our clients individual needs and can include the search for vessels, marketing of tonnage for sale, organizing pre-purchase surveys, negotiations, documentation, after sales service and more. We are the first brokers in The Netherlands that have carried out both pre-marketing as actual sales for banks, finance institutions , crowd funding and other creditors.

Our scope of works

We have successfully concluded in the sale and purchase on behalf of our principals for the below tonnage with worldwide delivery

 • Many dry cargo vessels, container carriers and tanker vessels for various owners (abt 500 – 40.000 ts range.

 • Fishing vessels world wide We also have our own fishing fleet

 • Offshore equipment (barges, pontoons, floating cranes dredgers).

 • Tugs, suppliers, dry-docks,

 • Pre-sales and marketing on behalf of notaries, law firms and shipowners.

 • Occasional rental/ charter.

 • Ships delivery world wide

Pre-sales

If required we can arrange for a extensive Pre-Sales that can consist of:

 • Personal inspection of vessels, notation main particulars, copying main drawings.

 • Making digital pictures inside and outside.

 • Publishing vessels data on our website.

 • Offering of the vessels to our relations and interested parties for the size of tonnage and/ or type of equipment. If required we can make a brochure.

 • Assistance of our clients during inspections.

Sales

 • Negotiation with Buyers and Sellers.

 • Preparation of contract and documentation following this contract.

 • Follow up till actual delivery of the vessel.

After Sales

 • Deletion of the vessel from Ships Registries.

 • Any other works following after the delivery.

How we work

It is our policy to work as much a possible direct with Buyers and Sellers but we certainly respect commitments with our co-Brokers. To enable us doing this we have access to the latest registers online as via Lloyds. Bureau Veritas , Germanisher Lloyd  Norske Veritas, ABC and so on

This way we can search adequate for potential buyers and sellers.

We look forward  working with you together!

 

Boersma act as agents only and does not accept any liability as principals standard conditions apply

All Sale & Purchase Details believed correctly and given in good faith but not guaranteed.

Boersma  treedt op als agent en accepteert geen verantwoording als opdrachtgever normale standaard condities gelden .

Alle Aan- & Verkoop; Taxatie & Expertise gegevens worden geacht correct te zijn en in goed vertrouwen gegeven, maar worden niet gegarandeerd

Bankers ING bank Groningen acc nr 65.95.62.154  IBAN  NL02 INGB 0659 5621  54 BIC INGBNL2A

 

 

Over ons

Met een reeds gevestigde en continue aanwezigheid in de aan en verkoopmarkt in de afgelopen 55 jaar met tal van succesvolle afgesloten deals in onze archieven, bevat onze database schepen van alle soorten en maten, maar niet beperkt tot vissersvaartuigen, veerboten, sleepboten, offshore uitrusting,Tankers, Jachten, evenals kleine werk- en serviceboten.

In overeenstemming met onze jarenlange ervaring bieden wij kant-en-klare, professionele diensten, vanaf de eerste onderhandelingen over een verkoop / aankoop van een schip tot aan haar levering, 

Tegenwoordig werken we samen met veel scheepseigenaren en andere klanten, die onze assistentie nodig hebben bij de in- en verkoop van binnen- en zeeschepen en tonnage. We bieden een volledige service die is toegesneden op de individuele behoeften van onze klanten en kan bestaan ​​uit het zoeken naar schepen, organiseren van surveys voorafgaand aan de aankoop, onderhandelingen, documentatie. Wij zijn de eerste makelaars in Nederland die zowel pre-marketing hebben uitgevoerd als daadwerkelijke verkopen voor banken, financiële instellingen, crowdfunding en andere crediteuren.

Onze reikwijdte van werken

We hebben met succes de verkoop en aankoop namens onze opdrachtgevers voor de onderstaande met wereldwijde levering afgesloten

 • Veel drogeladingschepen, containerschepen en tankschepen voor verschillende eigenaren (ca. 500 - 40.000 ts bereik.
 • Vissersvaartuigen wereldwijd We hebben ook onze eigen vissersvloot
 • Offshore-uitrusting (lichters, pontons, drijvende kraanbaggermachines).
 • Sleepboten, Supply  schepen droogdokken,
 • Pre-sales en marketing namens notarissen, advocatenkantoren en reders.
 • Incidenteel verhuur / charter.
 • Levering van schepen wereldwijd

Voor de verkoop

Indien gewenst wordt een uitgebreid vooronderzoek gedaan bestaande uit:

 • Persoonlijke inspectie van schepen, notatie hoofdgegevens, kopiëren van  belangrijke relevante tekeningen.
 • Digitale foto's maken binnen en buiten.
 • Het publiceren van scheepsgegevens op onze website.
 • Aanbieden van de schepen aan onze relaties  voor de grootte van tonnage en / of type uitrusting. Indien gewenst kunnen we een brochure maken.
 • Assisteren van onze klanten tijdens inspecties.

verkoop/aankoop

 • Onderhandelingen met kopers en verkopers.
 • Opstellen van contract en documentatie met betrekking tot dit contract.
 • Opvolgen tot daadwerkelijke levering van het schip.

Aftersales

 • Doorhalingvan het vaartuig van het Scheepsregister.
 • Alle andere werken die na de levering volgen.

Hoe wij werken

Het is ons beleid om zo veel mogelijk rechtstreeks samen te werken met kopers en verkopers, maar we respecteren zeker verbintenissen met onze co-makelaars. Om dit mogelijk te maken hebben we toegang tot de nieuwste registers online via Lloyds. Bureau Veritas, Germanisher Lloyd Norske Veritas, ABC enzovoort

Op deze manier kunnen we zoeken naar potentiële kopers en verkopers.

We kijken er naar uit om met u samen te werken!

Boersma act as agents only and does not accept any liability as principals standard conditions apply

All Sale & Purchase Details believed correctly and given in good faith but not guaranteed.

Boersma  treedt op als agent en accepteert geen verantwoording als opdrachtgever normale standaard condities gelden .

Alle Aan- & Verkoop; Taxatie & Expertise gegevens worden geacht correct te zijn en in goed vertrouwen gegeven, maar worden niet gegarandeerd

Bankers ING bank Groningen acc nr 65.95.62.154  IBAN  NL02 INGB 0659 5621  54 BIC INGBNL2A