Commercial fishingvessels upto 25 meters

 

sroll  document down

for sale Belgian beamer twinrigger mfv Albert Bos Z41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalen boomkor vissersschip ook geschikt te maken voor de borden visserij

PRIJS  

offers invited

De stalen rondspant multi-purpose euro kotter Z.80 “SILVERPIT

THUISHAVEN Zeebrugge, België.

BOUWJAAR 1984.West Vlaamse Scheepswerven te Oostkamp, België

 

AFMETINGEN:
Lengte over alles : 23,85 m Lengte (art. 1, 80 meetbrief) : 21,36 m
BREEDTE 6,08 m. diepgang max  2,72 m.


NETTO EN BRUTO TONNAGE :78 GT 23 NT.


MEETBRIEF Nationale Meetbrief nummer : 5932 afgifte : 28 oktober 2014 te Oostende.

Ingeschreven Scheepshypotheekbewaring Antwerpen Z5932
Registratienummer : 01-00-296 1996 datum ingeschreven : 22 oktober 2014.
ZEEBRIEF : ZVIS 720 datum afgifte : 13 november 2014 geldig tot : 12 november 2019.
KLASSE Belgische Zeevaartinspectie
Certificaat van Deugdelijkheid voor een vissersvaartuig met een lengte minder dan 24 m
LAATSTE DROOGZETTING Zomer2017/ 2021 tijdens grote verbouwing te Polen.

 

Steel Belgian  beamtrawler for fish and shrimps also suitable for door fishing

PRICE O.A.

 

 

 

the steel round framed multipurpose Euro cutter Z.80 "SILVERPIT"

HOME PORT Zeebrugge, Belgium.

BUILD 1984.. West Flemish Shipyards in Oostkamp, ​​Belgium


DIMENSIONS :
 Length overall: 23.85 m Length (Article 1, 80 measurement letter): l.bp 21.36 m
WIDTH 6.08 m.draft  2.72 m.


NET AND GROSS tonage 78 GT 23 NT.


  NATIONAL TONAGE CERIFICATE number: 5932 Issued 28 October 2014 in Ostend.

 Registered Ships Mortgage at Antwerp Z5932
 Registration : 01-00-296 1996date registered: 22 October 2014.
certificate of REGISTRY: ZVIS 720  issueD: 13 November 2014T til: November 12, 2019.
CLASS Belgian Nautical Inspection
Certificate of Sea worthyness for a fishing vessel with a lengthless than 24 m
LATEST DRYDOCKING Summer 2017/2021 during major  intensive renovation in Poland.

 

beschrijving van het vaartuig

Generals of the vessel

Irish Euro beamtrawler for sale:

TRY OFFERS sold to Belgium

 

 

eurokotter LO 28   sold to South America Suriname

engine room brand new fishold 2018 new prop and shaft new main engine and auxilliary engines vessel in tiptop condition 

 

trawler PD 128 OCEAN BOUNTY a very nice vessel  not for sale